Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 117 : เลือกเสรี นศ. เข้าปี2550 เทอม 2 วันที่ 25
50115783001
เมื่อ : 25/6/2550 14:31:45
IP : 10.112.2.111
มีผู้เข้าชม 881 ครั้งแล้ว

ขอ url เพื่อเลือกวิชาเลือกเสรีด้วยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 25/6/2550 15:27:00
IP : 10.114.1.43


ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 25/6/2550 15:27:00
IP : 10.114.1.43

http://registrar.nsru.ac.th/free_elec/

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้