Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1178 : ผลการเรียนที่ได้เป็น I
51113412004
เมื่อ : 29/3/2552 11:48:59
IP : 10.112.2.95
มีผู้เข้าชม 729 ครั้งแล้ว

กรณีที่ได้ผลการเรียนเป็นI ควรทำอย่างไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 29/3/2552 12:31:00
IP : 192.168.1.63

นักศึกษาต้องติดต่อขอแก้ I ที่อาจารย์ผู้สอนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้