Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 12 : วิชาเลือกเสรี
49113412010
เมื่อ : 21/5/2550 20:01:19
IP : 203.113.45.197
มีผู้เข้าชม 747 ครั้งแล้ว

เลือกวิชาเลือกเสรีไปแล้ว แต่ทำไมรายชื่อวิชาไม่แสดงในตารางเรียนคะ (เทอม 1/2550)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 22/5/2550 8:47:00
IP : 10.114.1.54

การเลือกเสรีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ในตารางเรียนจะระบุรายวิชาหลักที่ต้องเรียนเหมือนกันในแต่ละห้อง หากนักศึกษาเลือกวิชาเลือกเสรีวิชาใดไว้ ก็ให้ไปเรียนวิชานั้นตามที่ระบุไว้ตอนเลือก

ตอบโดย คำตอบที่ 2
49113412010
เมื่อ : 22/5/2550 10:35:00
IP : 203.113.45.197

วิชาเลือกเสรีจะกำหนดให้เรียนวันไหนคะ เพราะว่าเข้าไปดูในรายละเอียดของรายวิชาแล้วบอกแต่เวลาเรียนไม่ได้บอกวันค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
kob
เมื่อ : 22/5/2550 15:45:00
IP : 10.114.1.43

เวลาเรียนวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันศุกร์ เวลา 12.45 เป็นต้นไป นักศึกษาภาคกศ.ยช. เรียนวันพฤหัส 14.30 เป็นต้นไป วันที่ 4 มิ.ย. ตรวจสอบวันเวลาเรียนอีกครั้งที่บอร์ดหน้าคณะทุกคณะและบอร์ดอาคาร 14 ชั้น 1 ฝั่งหน้าห้องทะเบียนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้