Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 120 : ผมอยากถามว่าฝ่ายทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนทำไม่ลงไม่ได้ครับ
49113442005
เมื่อ : 27/6/2550 10:05:29
IP : 124.157.153.80
มีผู้เข้าชม 728 ครั้งแล้ว

ผมต้องลงเลือกวิชาเลีอกเสรีใหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 27/6/2550 10:25:00
IP : 10.114.1.29

นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี 2 (เข้าปี 2549) ไม่มีวิชาเลือกเสรีในเทอม 2/2550 ไม่ต้องจองรายวิชาเลือกเสรีค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้