Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1260 : อยากทราบวิธีการลงเพิ่มคับ
50113252060
เมื่อ : 3/6/2552 15:52:25
IP : 117.47.136.108
มีผู้เข้าชม 647 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่า ถ้าผมต้องการลงเพิ่มในรายวิชาที่ติดE หรือดรอปไว้ จะต้องทำอย่างไรบ้างคับ แล้วสามารถดำเนินการได้ภายในวันไหนคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/6/2552 10:48:00
IP : 192.168.1.53

การเพิ่มรายวิชา
หมายความว่า การขอลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมจากลงทะเบียน และชำระเงินไปแล้วจำนวนหน่วยกิต เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินที่สถาบันกำหนด ให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้ตารางเรียนและตารางสอนของรายวิชาที่ลงทะเบียนต้องไม่ซ้ำซ้อนกันโดยยื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาเรียนที่ที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน ในวันที่ 1–15 มิถุนายน 2552 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้