Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1269 : อยากทราบการปรับเกรด
50113252060
เมื่อ : 10/6/2552 12:55:53
IP : 119.42.88.162
มีผู้เข้าชม 632 ครั้งแล้ว

คือผมติดI เทอม1/2551 จนมาถึงตอนนี้เทอม 1/2552 แต่เกรดยังไม่เหนเปลี่ยนสักที ผมไม่รู้ว่ามันผ่านหรือป่าว ถ้าไม่ผ่านผมจะได้ลงเพิ่มอ่ะคับ เมื่อไรมันจะปรับเกรดหรอคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2552 8:59:00
IP : 192.168.1.53

I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไปเช่น ติด I ในภาคเรียนที่ 2/2551 ก็ต้อง ติดต่ออาจารย์ผู้สอน และ แก้ I ให้ เสร็จสินในภาคเรียนที่1/2552 ครับ การติด I แบบได้เป็น 2 กรณีคือ
(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”

ในกรณีที่ 1 นักศึกษาควรรีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะครับ ในกรณีขาดสอบให้ติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้