Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1284 : รับปริญญาพร้อมกันหรือไม่
48142162072
เมื่อ : 18/6/2552 12:09:12
IP : 118.172.178.32
มีผู้เข้าชม 687 ครั้งแล้ว

ผมเป็นนักศึกษา ภาค กศ.ยช จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 3/2551 แต่ผมได้ ดรอบไว้ 1 วิชา และได้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มในปีการศึกษา 3/2551 แต่ ได้เกรด E ต้องลงทะเบียนแก้ Eใหม่ และได้ลงทะเบียนแก้ E กับนักศึกษา ภาค กศ.บป. ในปีการศึกษา 1/2552 ไม่ทราบว่าถ้าผมเรียนตัวนี้แล้วถ้าไม่ติด E อีก จะได้รับปริญญาพร้อมกับเพื่อนที่จะรับในปีหน้าหรือไม่

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/6/2552 9:32:00
IP : 192.168.1.53

ถ้าสำเร็จการศึกษาก่อน วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี2553ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้