Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 132 : อยากทราบว่ายกเลิกรายวิชาไปแล้วจะได้เงินคืนป่ะคับ
50112522022
เมื่อ : 2/7/2550 14:54:46
IP : 10.114.1.56
มีผู้เข้าชม 763 ครั้งแล้ว

อยากรู้มั๊ก...มากๆๆๆ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/7/2550 9:49:00
IP : 10.114.1.57

ขอตอบเป็นข้อ ๆ แล้วกันนะครับ
1. สำหรับ นักศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 ในกรณีทีนักศึกษา ยกเว้นรายวิชาได้ ในภาคเรียนแรก อนุโลมให้ได้รับเงินคืนครับ โดยต้องทำยื้นคำร้องขอถอนรายวิชาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดใน กำหนดกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย สำมารถได้รับเงินคืน ครับ
2. ถ้านักศึกษาเรียนไปแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อไปได้ เช่นเวลาเรียนไม่พอ หรือ ไม่ได้เข้าเรียน นักศึกษาสามารถมายื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาได้ โดยยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา ก่อนสอบปลายภาค 2 สับปดา ในกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินคืนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 3/7/2550 9:51:00
IP : 10.114.1.57

หากมีข้อส่งสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลครับ อาคาร 14 ชั้น 1

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้