Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1386 : รบกวนสอบถาม
48123252016
เมื่อ : 27/9/2552 23:25:39
IP : 114.128.249.116
มีผู้เข้าชม 591 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าวิชา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถเทียบโอนกับวิชา การวิเราะห์เชิงปริมาณ ได้หรือเปล่าคะ และอยากทราบว่าหากวิชานที่เราติด E ไม่เปิดสอนแล้ว และเมื่อขอเทียบแล้วทางหัวหน้าคณะไม่อนุมัติในรายวิชานั้น ๆ จะต้องทำอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 28/9/2552 12:06:00
IP : 192.168.1.57

นักศึกษานำคำอธิบายรายวิชาแปะเทียบรายวิชา และนำไปให้หัวหน้าสาขาวิชาเทียบรายวิชาค่ะ .. รายวิชาที่ไม่มีเปิดอีกแล้ว สามารถทำบันทึกข้อความขอเปิดหมู่พิเศษ ยื่นผ่านคณบดีของนักศึกษา คณบดีของรายวิชา และส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่ะ .. ส่วนจะสามารถเปิดได้หรือไม่ได้ ยังตอบไม่ได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้