Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 139 : ลงทะเบียนล่าช้า ปรับถึงวันที่เท่าไรคะ และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนถึงเมื่อไรคะ
50124522023
เมื่อ : 20/7/2550 11:43:43
IP : 125.27.243.133
มีผู้เข้าชม 811 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนล่าช้า ปรับถึงวันที่เท่าไรคะ และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนถึงเมื่อไรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/7/2550 9:25:00
IP : 10.114.1.57

เริ่มปรับค่าลงทะเบียนหลังกำหนดสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช สำหรับนักศึกษาปี 1 คือเริ่มปรับ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2550 จนถึง 21 กันยายน 2550 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียนหลังกำหนด ปรับวันละ 20 บาท ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
su
เมื่อ : 21/7/2550 13:54:00
IP : 10.114.1.24

เริ่มปรับค่าลงทะเบียนหลังกำหนดสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เริ่มปรับ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2550 จนถึง 9 กันยายน 2550 ปรับวันละ 30 บาท ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้