Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1396 : ทุนเพ็ต
52112472042
เมื่อ : 2/10/2552 12:17:09
IP : 10.99.1.119
มีผู้เข้าชม 636 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าถ้าทำเกรดไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะหลุดจากการเป็นนักศึกษาทุนเพ็ดตลอดไปเลยหรือเปล่าค่ะ หรือว่าอย่างไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 2/10/2552 14:23:00
IP : 192.168.1.67

สำหรับทุนเพชรราชภัฏ จะดูเกรดปีการศึกษาละ 1 ครั้งถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมต้องมากกว่า 3.00 และเกรดไม่ต่ำกว่า C นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับทุนทุกคนแต่เมื่อขึ้นปี 2 ต้องดูเกรดของปี 1 (ถ้าไม่เป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะไม่ได้รับทุน) แต่เมื่อขึ้นปี 3 สามารถกลับมารับทุนได้อีก ถ้าถึงเกรดของปี 2 มากกว่า 3.00 และไม่ต่ำกว่า C ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้