Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 14 : การเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน
48113252071
เมื่อ : 22/5/2550 1:57:25
IP : 58.147.120.221
มีผู้เข้าชม 865 ครั้งแล้ว

ถ้าต้องการจะดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน
จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 22/5/2550 8:49:00
IP : 10.114.1.54

หมายความถึงจะเปลี่ยนหมู่เรียนหรือว่าจะเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเลย ช่วยแจ้งให้ละเอียดอีกนิดครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
48113252071
เมื่อ : 22/5/2550 11:25:00
IP : 124.157.132.39

เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเลยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
Webmaster
เมื่อ : 22/5/2550 13:42:00
IP : 10.114.1.54

ลองติดต่อสอบถามที่โปรแกรมวิชาหรือคณะที่ดูแลรายวิชานั้นดูครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้