Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1406 : ทำไมดูเกรดไม่ได้คะ
50114542038
เมื่อ : 8/10/2552 21:36:14
IP : 118.172.178.161
มีผู้เข้าชม 740 ครั้งแล้ว

มันขึ้นว่าคุณยังไม่ได้ประเมิณ ทั้งๆที่ประเมิณไปแล้วอ่ะ ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
50114542038
เมื่อ : 8/10/2552 21:47:00
IP : 118.172.178.161

โทษ ที ค่ะ พิม ผิด

มัน ขึ้น ว่า .............

ไม่พบข้อมูลการประเมินการสอน กรุณากลับไปประเมินการสอนก่อน
หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดให้มีการประเมินการสอนในภาคเรียนนี้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้