Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1413 : ส่งสัยอยากทราบข้อมูล
49112472050
เมื่อ : 10/10/2552 16:01:28
IP : 118.172.180.50
มีผู้เข้าชม 720 ครั้งแล้ว

ถ้าอาจารย์ส่งเกรดหลังวันที่ 10ต.ค.52 จะรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้วันที่เท่าไรครับ และมีกำหนดห้ามส่งเกรดเกินวันที่เท่าไรไหมครับ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 12/10/2552 9:18:00
IP : 192.168.1.64

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ยช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
หมายเหตุ เฉพาะโปรแกรมวิชาที่มีผลการเรียนส่งถึงกลุ่มงานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2552
ถ้าส่งเกรดหลังจากวันที่ 10 ก็จะได้ทรานสคริปล่าช้าออกไป แต่ยังตอบไม่ได้ ต้องดูว่าเกรดมาถึงกลุ่มงานทะเบียนฯวันที่เท่าไรนะคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้