Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 142 : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
46113252094
เมื่อ : 30/7/2550 14:47:36
IP : 125.24.236.77
มีผู้เข้าชม 972 ครั้งแล้ว

ผมจะสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2550 ไม่ทราบว่าเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว จะมีสิทธ์ขอรับใบอนุญาตการสอนหรือไม่ หรือว่าจะต้องสอบเพื่อรับใบอนุญาตการสอน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 1/8/2550 10:14:00
IP : 10.114.1.57

ตอบเป็นข้อๆ ดังนี้นะครับ
1. ถ้าเป็นครูทีสอนอยู่แล้วก็ให้โรงเรียดำเนินการขอให้เมือเรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครับ
2. ถ้าไม่ได้เป็นครูหลังจากจบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก็จะต้องยื่อขอด้วยตนเองครับ
โดยการสขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ต้องสอบ ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
46113252094
เมื่อ : 9/8/2550 23:43:00
IP : 203.156.71.223

ขอขอบคุณ คุณนูญ มากครับที่ให้ความกระจ่าง ซึ่งผมเพิ่งจบ ป.ตรีมาหมาดๆๆ และ ไม่ได้เป็นครู ซึ่งได้ข่าวมาว่าต้องจบ ป.บัณฑิต ก่อน 13 ก.ค. 51 จึงจะมีสิทธิ์ขอใบอนุญาตได้ ถ้าจบหลังจากนั้นต้องรอว่าคุรุสภาจะจัดการอย่างไรต่อ
เรื่องนี้จริงหรือไม่ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้