Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1452 : 52112462070 ลงวิชาเพิ่ม....
52112462070
เมื่อ : 30/10/2552 1:05:02
IP : 110.169.19.238
มีผู้เข้าชม 624 ครั้งแล้ว

ผม เรียน อัง กิด กับ อ.ชมพู

โดย ผม มา เข้า ที หลัง

โดย การ ลง ทะ เบียน เพิ่ม วิ ชา นี้ ไป

จะ ดู เกรด ยัง ไง

ใน เมื่อ ผมเข้า รหัส ผม แล้ว มัน ไม่ มี วิ ชา อัง กิด

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 30/10/2552 13:54:00
IP : 192.168.1.64

นักศึกษาต้องประเมินการสอนของอาจารย์ก่อนนะคะ ถึงจะมีผลการเรียนให้ดูค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้