Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1465 : ช่วยตรวจสอบ
51111316022
เมื่อ : 1/11/2552 15:17:36
IP : 115.67.57.123
มีผู้เข้าชม 629 ครั้งแล้ว

เรียนการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย กลุ่ม14 และ
การใช้สารสนเทศ กลุ่ม 22
ช่วนตรวจสอบให้หน่อยว่า เรียนวันไหนเวลาเท่าไร พอดีอาทิตย์แรกมีธุระไม่สามารถไปดูที่บอร์ดได้

ตอบโดย คำตอบที่ 1
51111226024
เมื่อ : 4/11/2552 13:24:00
IP : 10.115.5.11

ปกติแล้วทางฝ่ายทะเบียนจะยุ่งนะครับ
ขอแนะนำว่า โทรถามเพื่อนที่ เรียนกลุ่มเดียวกันจะดีกว่านะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้