Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1466 : วิทย์- อาหารปี2 ที่ทางทะเบียนลงทะเบียนวิชาศึกษาทั่วไปให้
51113322005
เมื่อ : 2/11/2552 9:20:14
IP : 117.47.7.147
มีผู้เข้าชม 642 ครั้งแล้ว

คือว่าวิทย์-อาหารปี 2 ที่ทางทะเบียนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2 /2552 ให้นั้นจะไปขอดูตารางเรียนได้ที่ไหนเพราะไม่รู้ว่าทะเบียนลงวิชาอะไรให้บ้างกลุ่มที่เท่าไหร่ ลองไปตรวจดูที่วิชาที่ลงทะเบียนก็เห็นมีแต่วิชาในแผนไม่มีศึกษาศึกษาทั่วไปเลยคือว่ามันจะเปิดเทอมแล้วค่ะอยาทราบ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 6/11/2552 9:33:00
IP : 192.168.1.65

เลือกรายวิชาให้นักศึกษาแล้วค่ะ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้เลยค่ะ หากวิชาที่เลือกไว้ให้ซ้ำกับวิชาที่นักศึกษาเรียนแล้ว ให้มาแจ้งที่ พี่กบ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้