Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1492 : การเลื่อนกำหนดตามประกาศ
48122162009
เมื่อ : 8/11/2552 14:33:04
IP : 117.47.89.218
มีผู้เข้าชม 751 ครั้งแล้ว

ข่าวที่ 81 : กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552
นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ณ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1
*****
วันที่ 7 พย.52 ยังไม่ได้รับ กำหนดใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 9/11/2552 8:58:00
IP : 192.168.1.83

กำหนดใหม่วันที่ 21 พ.ย. 2552 ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้