Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 15 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2550
Webmaster
เมื่อ : 22/5/2550 10:25:54
IP : 10.114.1.54
มีผู้เข้าชม 1483 ครั้งแล้ว

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 2 บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา โปรดอ่านรายละเอียดและสอบถามผลการคัดเลือกที่เมนูรับสมัครนักศึกษา หรือคลิกที่นี่ http://registrar.nsru.ac.th/entrance/

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้