Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1527 : การเรียนภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)
52111106063
เมื่อ : 27/11/2552 14:31:59
IP : 192.168.11.9
มีผู้เข้าชม 625 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่านักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ได้ไหมค่ะและมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

ตอบโดย คำตอบที่ 1
52111356049
เมื่อ : 4/1/2553 11:40:00
IP : 192.168.11.9

123

ตอบโดย คำตอบที่ 2
52111356049
เมื่อ : 4/1/2553 11:40:00
IP : 192.168.11.9

123

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้