Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1565 : นักศึกษาฝึกงานสามารถกลับมาจ่ายค่าเทอมหลังจากฝึกเสร็จได้ไหม
49112112024
เมื่อ : 5/1/2553 11:49:51
IP : 124.157.142.32
มีผู้เข้าชม 772 ครั้งแล้ว

เนื่องจากตอนนี้หนูฝึกงานอยู่ที่เชียงใหม่ไม่สามารถกลับไปลงทะเบียนค่าเทอมได้เพราะไม่สารถขาดงานได้จึงอยากถามว่าจะสามารจ่ายเงินค่าเทอมหลังจากฝึกงานเสร็จได้ไหมคะ
กำหนดฝึกงานเสร็จ12 ก.พ 53ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noy
เมื่อ : 12/1/2553 15:02:00
IP : 192.168.1.97

กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาคปกติและภาค กศ.ยช.ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนคือ วันที่ 23 27 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยจะปรับค่าลงทะเบียนล่าช้าหลังกำหนดวันละ 20 บาท ตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป..วันที่ 12 ก.พ. 2553 สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้แต่ก้อต้องชำระเงินค่าปรับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ..และต้องชำเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 มีนาคม 2553 (วันสอบวันสุดท้ายของภาคเรียน 2/2552) มิฉะนั้นนักศึกษาจะมีคำสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ...


คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้