Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1581 : การเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
51113412004
เมื่อ : 12/1/2553 9:21:49
IP : 192.168.11.9
มีผู้เข้าชม 595 ครั้งแล้ว

ถ้าเราอยากจะทราบว่าการโอนเกรดผลการเรียนในสาขาวิชาเดิมไปแล้วจะต้องลงเรียนใหม่ในชั้นปีที่ 1 หรือเปล่าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 12/1/2553 16:03:00
IP : 192.168.1.56

นักศึกษาเกรดเฉลี่ย 1.79 ติด I 2 วิชา โอนผลการเรียนไม่ได้ค่ะ ต้องลาออกสมัครเข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2553 ค่ะ วิชาที่เคยเรียนมาแล้วเกรดเฉลี่ย C ขึ้นไป สามารถนำมายกเว้นวิชาได้(ยกเว้นได้ก็คือไม่ต้องเรียนวิชานั้นอีก แต่เกรดใหม่ที่จะได้เป็นเกรด P ไม่นำมาคำนวนเกรด) แต่โอนผลการเรียนไม่ได้ค่ะ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ พี่กบ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้