Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 16 : เพิ่มข้อมูลในประวัติ
49111106010
เมื่อ : 22/5/2550 15:23:41
IP : 10.109.1.101
มีผู้เข้าชม 879 ครั้งแล้ว

ถ้าเพิ่มข้อมูลในประวัติ ที่อยู่แล้ว พวก e-mail ชื่อที่ปรึกษา
ทำได้เปล่าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
Webmaster
เมื่อ : 22/5/2550 15:38:00
IP : 10.114.1.54

โดยปกติข้อมูลประวัตินักศึกษา เจ้าหน้าที่จะกรอกตามใบรายงานตัวที่นักศึกษารายงานตัวเข้ามา พร้อมกับตรวจสอบกับหลักฐานทางราชการอื่นที่แนบมาพร้อมกับใบรายงานตัว ในขณะนี้เรายังไม่อนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขข้อมูลเองครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้