Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 160 : เปลิ่ยนโปรแกรมวิชา
50112482105
เมื่อ : 9/9/2550 22:38:53
IP : 203.146.63.189
มีผู้เข้าชม 663 ครั้งแล้ว

เปิดภาคเรียน 1/2550 ช่วงประมาณไม่เกินเดือนแรกได้ข่าวว่ามีการย้ายเอก ย้ายช่วงนั้นได้หรือถ้าเป็นนักศึกษาปี่ 1 หรือปี่อื่นก็ตาม
อยากทราบรายละเอียดการดำเนินการจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนโปรมแกรมวิชา เพราะการปฏิบัติไม่ตรงกับระเบียบที่เขียนไว้
ป.ล. ฝ่ายหลักสูตรอยู่ที่ไหน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 10/9/2550 10:49:00
IP : 10.114.1.62

สามารถเข้าไปอ่านระเบียบได้ที่นี่ค่ะ http://registrar.nsru.ac.th/know/301_declare03.html

ตอบโดย คำตอบที่ 2
ศิ
เมื่อ : 10/9/2550 10:49:00
IP : 10.114.1.62

ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียนอยู่ที่ อาคาร 14 ชั้น 1 ติดกับฝ่ายทะเบียนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้