Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1636 : การขอรีเกรดผลการเรียน
51113412004
เมื่อ : 16/2/2553 14:46:04
IP : 10.112.2.207
มีผู้เข้าชม 900 ครั้งแล้ว

ถ้าผมอยากทราบว่าการขอรีเกรดผลการเรียนมีความหมายว่าอยากไรครับช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 16/2/2553 14:57:00
IP : 192.168.1.91

การรีเกรดคือการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำกับรายวิชาที่สอบได้แล้ว เพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนน โดยจะนับหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งหลังเท่านั้นค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้