Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1643 : ปฐมวัยรุ่นที่ 29/1 ห้อง 2
50221353082
เมื่อ : 23/2/2553 13:20:43
IP : 202.149.25.234
มีผู้เข้าชม 654 ครั้งแล้ว

ประกาศรายชื่อรับปริญญาและกำหนดการอื่นเมื่อไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/3/2553 9:20:00
IP : 10.114.40.155

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

สำหรับรายชื่อดูได้จากที่ http://registrar.nsru.ac.th/info/bachelor/

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 4/3/2553 9:22:00
IP : 10.114.40.155

สำหรับรายชื่อดูได้จากที่ รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้