Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1645 : กำรเทียบโอนหน่วยกิจ
52113272073
เมื่อ : 23/2/2553 23:27:51
IP : 117.47.141.71
มีผู้เข้าชม 675 ครั้งแล้ว

ผมเป็นนักศึกษาย้ายเข้ามาตอนเทอม2/2552ครับ
อยากทราบว่าการเทียบโอนหน่วยกิจและรายวิชาทำได้ถึงเมื่อไหร่ ผมเคยสอบถามฝ่ายทะเบียนบอกว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้จริงหรืเปล่าครับช่วงนี้ใกล้สอบแล้วผมกลัวมีปัญหาครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
poope
เมื่อ : 25/2/2553 10:27:00
IP : 10.114.40.155

ติดต่อขอทำเรื่องยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายหลักสูตร ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่ 2/2552 นี้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้