Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1647 : เกรดยังไม่ออกยกห้อง
51232552008
เมื่อ : 24/2/2553 17:46:16
IP : 202.60.203.20
มีผู้เข้าชม 847 ครั้งแล้ว

รหัสวิชา 2421502 รหัสอ้างอิง 2080097 , รหัสวิชา 2000106 รหัสอ้างอิง 2040002 เกรดยังไม่ออก นานมาก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 25/2/2553 8:30:00
IP : 10.114.40.148

กลุ่มงานทะเบียนฯได้มีการติดตามทวงถามให้ทุกครั้งที่มีการประชุมอนุกรรมการวิชาการค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้