Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1654 : คืนสภาพนักศึกษา
52113492016
เมื่อ : 12/3/2553 22:39:17
IP : 117.47.167.248
มีผู้เข้าชม 662 ครั้งแล้ว

1.คืนสภาพนักศึกษาหมดเขตวันที่เท่าไรคะ

2.ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอม2/2552 จะต้องฝึกงาน
ไหมคะหรือต้องปรึษาอาจารย์ที่ปรึกษาคะ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้