Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1660 : เกรดวิชาพลังงานทดแทน
51114522037
เมื่อ : 21/3/2553 22:41:53
IP : 118.172.186.41
มีผู้เข้าชม 624 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่าเกรดวิชา พลังงานทดแทน ของภาคเรียนที่1/2552 ยังไม่ออกเลยเพราะอะไรครับแล้วจะส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยรวมหรือเปล่า

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 22/3/2553 11:45:00
IP : 10.114.40.115

ขอตอบเป็นข้อๆ นะครับ
1. วิชาพลังงานทดแทน ของภาคเรียนที่1/2552 ยังไม่มีผลการเรียนส่งมาถึงกลุ่มงานทะเบียนครับ...
2. สำรับรายวิชาที่ยังไม่ส่งผลการเรียนมาที่กลุ่มงานทะเบียน จะยังไม่นำไปคำนวนรวมกับคะแนนเฉลีย ครับ แต่ถ้าภายหลังมีผลการเรียนส่งมาก็จำนำไปคำนวนร่วมด้วยเช่นกัน
3.สำหรับรายวิชาที่ยังไม่ผลการเรียนส่งมากลุ่มงานทะเบียนกลุ่มงานทะเบียนจะทำการติดตามผลการเรียนให้โดยการติดตามผลการเรียนทางการประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยครับ...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้