Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1678 : ติด I ต้องทำอะไรบ้างค่ะ
50111316018
เมื่อ : 30/3/2553 8:57:58
IP : 118.172.179.215
มีผู้เข้าชม 604 ครั้งแล้ว

พอดีติด I แต่แก้แล้วได้ A ค่ะ แต่ทำไมในคอมเกรดยังเป็น I อยู่ค่ะ นักศึกษาต้องไปยื่นเรื่องหรือทำอะไรหรือเปล่าค่ะ หรือเป็นเรื่องของอาจาย์ผู้สอนอย่างเดียว รบกวนบอกหน่อยค่ะ (เพราะอาจารย์บอกว่าได้ A แต่เกรดในคอมยัง I ค่ะ)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/3/2553 16:40:00
IP : 10.114.40.100

สำหรับในรายวิชา ที่มีผลการเรียน I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป
I แบบออกเป็น 2 กรณีนะครับ คือ

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้