Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1683 : ย้ายสาขา
52113272032
เมื่อ : 1/4/2553 12:47:34
IP : 202.129.37.135
มีผู้เข้าชม 712 ครั้งแล้ว

ตอนนี้ยังสามารถย้ายสาขาได้หรือป่าวค่ะ และถ้าลาออกต้องทำเรื่องอย่างไรบ้าง

ตอบโดย คำตอบที่ 1
52113272032
เมื่อ : 1/4/2553 12:58:00
IP : 202.129.37.135

แล้วถ้าเกรดไม่ถึง 1.6 จะโดนรีไทหรือปล่าวแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตอนไหน

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 2/4/2553 9:23:00
IP : 10.114.40.100
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดเท่าจริง
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : undergrad2550.pdf | ขนาดไฟล์ : 131,862 KB

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ครับ จากการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาได้คะแนน เฉลี่ยสะสม 1.25 ยังขาดผลการเรียนอีก 3 วิชา ครับ หากผลการเรียนมาครบ แล้วมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.6 ก็จะพ้นสภาพเพราะผลการเรียนตามระเบียบ ข้างบนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้