Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1685 : การติด I
48226012012
เมื่อ : 2/4/2553 15:43:00
IP : 118.173.253.133
มีผู้เข้าชม 589 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าภาคเรียนที่ 2/2552 เรียนจบแล้ว เกรดก็ออกนานแล้วจนจะไปรับใบจบวันที่ 4 เมษา นี้ อาจารย์เพิ่งแจ้งว่าติด I แล้วอย่างนี้จะได้รับใบจบเมื่อไหร่ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/4/2553 8:54:00
IP : 10.114.40.100

กลุ่มงานทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว ครับ คุณสุรีย์พร คำรักษ์ สำเร็จการศึกษาแล้ว ครับสามารถติดต่อรับ ใบทรานสคริป และใบรับรองคุณวุฒิที่ได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้