Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1689 : ผมจะจบการศึกษาปีการศึกษานี้ใหม
49112102005
เมื่อ : 4/4/2553 11:37:56
IP : 113.53.114.98
มีผู้เข้าชม 589 ครั้งแล้ว

ผมติด I อยู่ สี่ตัว และกำลังดำเนินการแก้กับอาจารย์ที่สอนอยู่ภายในระยะเวลาปิดเทอมนี้ อยากถามว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้หรือเปล่าครับ และถ้าจะขอใบรับรองคุณวุฒิไปสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อก่อนได้ใหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 5/4/2553 9:35:00
IP : 10.114.40.100

1.ถ้าจะสำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องแก้ผลการเรียนที่เป็น I ก่อน ครับ
2.จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้หรือเปล่า ต้อง รอเกรดแก้ I ครับว่าส่งมาถึงงานทะเบียน เมื่อไร ครับและถ้าเกรดแก้ I ยังไม่มีผลการเรียนมายังไม่สามารถรับใชรับรองคุณวุฒิเพื่อนำไปใช้สมัครงานได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้