Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1703 : เกรดอีกตัวที่ยังไม่ออกครับ
51232552026
เมื่อ : 16/4/2553 21:53:46
IP : 222.123.171.172
มีผู้เข้าชม 648 ครั้งแล้ว

เกรดอีกตัวที่ยังไม่ออกครับ
เทอม 1/2552 2000106 2040002 รายวิชาชีวิตกับศิลปะ ทั้งห้องเลยครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 24/4/2553 10:38:00
IP : 10.114.40.100

รายวิชาเทอม 1/2552 2000106 2040002 รายวิชาชีวิตกับศิลปะ ยังไม่มีผลการเรียนส่งมากลุ่มงานทะเบียน ครับ กลุ่มงานทะเบียนไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้ติดตามทางถามให้นักศึกษาผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการที่จะมีการประชุมแล้วครับ หามีผลการเรียนส่งมาถึงจะรีบตรวจสอบและประกาศให้นักศึกษาทราบทันทีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้