Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1733 : ต่อจากเดิมที่เคยถาม
52111046080
เมื่อ : 15/5/2553 1:50:51
IP : 110.164.232.167
มีผู้เข้าชม 624 ครั้งแล้ว

ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ค่ะ แล้วนำผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้วรายวิชาที่ได้ C ขึ้นไปมายกเว้นรายวิชาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นใหม่ค่ะ
***นั่นก้อหมายความว่า เราต้องเรียน ปี 1 ใหม่หรอค่ะ ถ้าเป็นเช่นนั่น ถ้าเราอยากจะจจบพร้อมเพื่อนรุ่นเดียวกันต้องทำไงค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
52113272032
เมื่อ : 15/5/2553 8:59:00
IP : 118.172.187.63

แล้วให้ไปทำเรื่องโอนผลการเรียนที่ได้ C ขึ้น ตอนเปิดเทอม แล้วที่จะลงทะเีบียนใหม่ 1/2553 ต้องทำอย่างไร เว้นรายวิชานั้นไว้หรอค่ะ วิชาหลักอะ เวลาลงทะเีบียนไม่ต้องเลือกหรอค่ะ แล้ววิชาเลือกที่เรายกเว้นนี่ ยังไง ขอบคุณ 52113272032

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 15/5/2553 11:25:00
IP : 10.114.40.110

52111046080 ต้องเรียนปี 1 ใหม่ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
noyna
เมื่อ : 15/5/2553 11:30:00
IP : 10.114.40.110

52113272032 รายวิชาที่ทำการยกเว้นได้นักศึกษาไม่ต้องทำการจองรายวิชามาค่ะ

ส่วนการทำยกเว้นรายวิชา ให้นักศึกษาทำเรื่องขอใบรายงานผลการศึกษาก่อนที่กลุ่มงานทะเบียนฯ จากนั้นนำใบรายงานผลการศึกษาที่ได้ไปทำเรื่องยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายหลักสูตรฯ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้