Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1791 : จะโดนรีไทร์หรือเปล่าครับ
52114542055
เมื่อ : 2/6/2553 10:29:10
IP : 110.49.205.87
มีผู้เข้าชม 4583 ครั้งแล้ว

เทอมที่ 1/2552 ได้เกรดเฉลี่ย 1.59 ครับ
ติด I 1 ตัว แก้ไปแล้วแต่ระบบยังไม่แก้ให้เลย
เทอมที่ 2/2552 ได้เกรดเฉลี่ย 1.5 ครับ
เกรดยังออกไม่หมด เหลืออีก 1 ตัว
เกรดเฉลี่ยรวม 2 เทอมได้ 1.54
ผมยังมีสิทธิเรียนอยู่มั้ยครับ จะโดนรีไทร์หรือเปล่า ผมต้องทำอย่างไรดีครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
51114522088
เมื่อ : 2/6/2553 12:49:00
IP : 118.172.184.235

อยากทราบว่า รายชื่อนักศึกษาที่จะโดนรีไทม์ประกาศไว้ที่ไหนค่ะในเว็บไม่เห็นมีเลย เพราะตอนนี้ทุกคนก็มาเรียนตามปกติเหมือนเดิม ถ้ามาประกาศทีหลังเขาจะไม่เสียใจหรอค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 2/6/2553 17:13:00
IP : 10.114.40.100

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑) นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
(ข) ผลการเรียนได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ และที่ ๑๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
(ค) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 2/6/2553 17:15:00
IP : 10.114.40.100

สรุปคือว่า ถ้า เรียนปี 1 แล้ว ผลการเรียนออกครบทุกวิชาแล้ว แล้ว ผลการเรียนไม่ถึง 1.60 ก็พ้นสภาพ ครับ
การประกาศให้นักศึกาพ้นสภาพนั้นจะ ประกาศ ที่บอร์ด หน้า อาคาร 14 สัปดาห์ หน้าครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้