Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1792 : การรักษาสภาพ นศ.
49113252022
เมื่อ : 2/6/2553 11:53:00
IP : 118.172.184.191
มีผู้เข้าชม 603 ครั้งแล้ว

จะรักษาสภาพ นศ ต้องทำไงบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 2/6/2553 16:07:00
IP : 10.114.40.100

การขอลาพักการเรียนมีวิธีการอย่างไร

นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือมีความประสงค์ที่จะหยุดเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง จะต้องส่งคำร้องขอลา พักการเรียน หรือขอคงสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ฝ่ายทะเบียน ภายในเวลาอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนนั้น หรือตามที่สถาบันกำหนด วิธีการปฎิบัติมีขั้นตอนดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง เรื่องขอลาพักการเรียน

2. นำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบและเสนอความเห็น

3. ยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อขออนุมัติ

4. รับใบคำร้องที่พิจารณาอนุมัติแล้วไปชำระค่าบำรุงสถาบันจำนวน 500 บาท ที่ฝ่ายการเงิน

5. ส่งใบคำร้องที่แสดงว่าชำระเงินแล้วที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการหากนักศึกษาหยุดเรียนในภาคใดภาคหนึ่งโดยมิได้ขอลาพักหรือขอคงสภาพ นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 2/6/2553 16:08:00
IP : 10.114.40.100

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กลุ่มางานทะเบียนและประมาวผลอาคาร 14 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
52114023023
เมื่อ : 3/6/2553 8:19:00
IP : 117.47.0.237

อยากทราบว่าเลือกเสรีจะเปิดให้เลือกอีกหรือเปล่าค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้