Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1804 : ถอนวิชาที่ยกเลิกไปได้หรือไม่ครับ
50113252015
เมื่อ : 6/6/2553 18:22:01
IP : 118.172.178.187
มีผู้เข้าชม 826 ครั้งแล้ว

เรื่องคือว่า ได้ลงเรียนวิชาเลือกเสรีไปต่อมา ต้องการถอนวิชานี้เพื่อไปลงเพิ่มวิชาเรียนใหม่ ถอนทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าไปยื่นเจ้าหน้าไม่ทัน เจ้าหน้าที่จึงให้ไปยื่นใบยกเลิกวิชาเรียนแทน ปรากฎว่าต่อมา หน่วยกิตเกิน เป็น 23 หน่วย
เพราะผมได้ลงเพิ่มอีกวิชานึงไป โดยวิชาที่ต้องการถอนยังไม่ได้ถอนเพียงขึ้น คำว่า ยกเลิก +W จะทำอย่างไรดีครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 7/6/2553 9:01:00
IP : 10.114.40.147

นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ แล้วค่ะ เพราะว่าการยกเลิกรายวิชาก็เหมือนกับการถอนรายวิชาเรียนค่ะถือว่ารายวิชาเรียนนั้นได้ถูกยกเลิกหรือถอนออกไปแล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้