Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1819 : การขอใบรายงานผลการเรียน
53111316065
เมื่อ : 11/6/2553 10:34:13
IP : 10.112.2.110
มีผู้เข้าชม 638 ครั้งแล้ว

กระผมจะถามว่าถ้าจะขอใบรายงานผลการเรียนเดิมจากสาขาวิชาเดิมที่เคยเรียนมา และสมัครเขาเรียนสาขาวิชาใหม่ เราควรจะกรอกข้อมูลอย่างไรบ้างครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/6/2553 19:08:00
IP : 10.114.40.100

นักศึกษาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนครับยื่่นคำร้องขอใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทยครับ ชำละเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้