Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1829 : แก้ I แล้วติด E
50232552030
เมื่อ : 14/6/2553 12:16:34
IP : 110.164.231.122
มีผู้เข้าชม 620 ครั้งแล้ว

จากผลการเรียนเดิมผมติด I วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา4000101 ภาคเรียนที่2/2550 เนื่องจากผมขาดสอบ ผมทำเรื่องขอสอบกับอาจารย์ทั้งหมดแล้ว ผลที่ออกมาล่าสุดผมทำไมถึงติด E

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 15/6/2553 8:43:00
IP : 10.114.40.147

ติด I(ขส) ในภาคเรียนที่ 2/2550 ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภาคในภาคเรียนที่ 3/2550 ถ้าเกินภาคเรียนที่ 3/2550 เกรดจะถูกปรับเป็น E นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้