Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1900 : ขอความกรุณาเรื่องผลการเรียน
49112492023
เมื่อ : 22/7/2553 11:49:54
IP : 113.53.114.178
มีผู้เข้าชม 592 ครั้งแล้ว

กระผมนายศุภกร คำศรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 49112492023 จะสอบถามเรื่องเกรดในรายวิชา 1052102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว และรายวิชา 2452311 การบริหารการเงินและการคลัง กระผมได้ศึกษาในภาคเรียน 3/2552 ซึ่งในปฏิทินของมหาวิทยาลัยได้บอกว่าเกรดจะส่งมาถึงทะเบียนในวันที่ 19 กค. 53 ในขณะนี้ก็ยังไม่ออก จึงขอความกรุณาตรวจสอบด้วยครับ ซึ่งผมรอเกรดสองตัวนี้เพื่อไปฝึกงานครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 25/7/2553 12:45:00
IP : 10.114.40.110

วิชาการบริหารการเงินและการคลัง อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งผลการเรียนมาค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้