Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1906 : กรณีที่ อ.ผู้สอนส่งเกรดมาแล้ว แต่ยังไม่มีในระบบ intranet
51124043022
เมื่อ : 25/7/2553 17:47:03
IP : 1.46.168.70
มีผู้เข้าชม 604 ครั้งแล้ว

กรณีที่ อ.ผู้สอนส่งเกรดมาแล้ว แต่ยังไม่มีในระบบ intranet จะมีผลกับระยะเวลาการจบการศึกษาหรือไม่ครับ เช่น การอนุมัติการจบการศึกษา การขอใบรับรองคุณวุฒิ หรือ transcript เป็นต้น

ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
51124043022
เมื่อ : 25/7/2553 17:55:00
IP : 1.46.168.70

เพิ่มเติมครับ
เนื่องจากผมได้ทำเรื่องขอจบไว้ในเทอมที่ 3/2552 ที่ผ่านมา พอดีกลัวว่าจะล่าช้าน่ะครับ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องยื่นวุฒิการศึกษาประมาณปลายเดือน ส.ค. 2553 นี้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้