Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1914 : ผลการเรียนยังไม่ออก
49112492023
เมื่อ : 30/7/2553 12:01:20
IP : 113.53.208.136
มีผู้เข้าชม 700 ครั้งแล้ว

กระผมนายศุภกร คำศรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสนักศึกษา 49112492023 จะสอบถามเรื่องเกรดในรายวิชา 2452311 การบริหารการเงินและการคลัง กระผมได้ศึกษาในภาคเรียน 3/2552 ไม่ทราบว่าอาจารย์ประจำวิชานี้ได้ส่งเกรดมาถึงทะเบียนหรือยังครับ จึงขอความกรุณาตรวจสอบด้วยครับ ซึ่งผมรอเกรดตัวนี้เพื่อไปฝึกงานครับ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 30/7/2553 12:19:00
IP : 10.114.40.114

อาจารย์ยังไม่ส่งเกรดมาถึงกลุ่มงานทะเบียนฯเลยค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้