Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 1990 : ย้ายจากภาคปกติ 4ปี เป็นเสาอาทิต
53114542073
เมื่อ : 19/9/2553 22:25:09
IP : 117.47.161.118
มีผู้เข้าชม 536 ครั้งแล้ว

ต้องทำอย่าไงบ้างครับ

ช่วยบอกที ผมจะย้ายจาก ภาคปกติ 4ปี เป็น

เสาอาทิตครับ

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

ทั้งรายวิชาและการโอนเกดอย่างไง

ผมเรียนคอมธุรกิจครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 20/9/2553 9:37:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษาย้ายไม่ได้ เพราะภาค กศ.บป. ปี 2553 ไม่มีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี เปิด นักศึกษาต้องลาออกจากภาคปกติ แล้วสมัครเรียนใหม่ในภาค กศ.บป. ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
noyna
เมื่อ : 20/9/2553 9:45:00
IP : 10.114.40.110

ส่วนรายวิชาที่เรียนมา ให้นักศึกษาขอใบรายงานผลการเรียนได้ที่กลุ่มงานทะเบียนฯ แล้วนำไปทำเรื่องเทียบ/โอนรายวิชาได้ที่คณะ ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้