Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2003 : เกรดยังไม่ออกเหลืออยู่ตัวเดียว
50123252005
เมื่อ : 25/9/2553 15:08:33
IP : 10.104.8.61
มีผู้เข้าชม 645 ครั้งแล้ว

3080016 4311402 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 26/9/2553 8:58:00
IP : 10.114.40.143

ตรวจสอบข้อมูลให้แล้ว อาจารย์ยังไม่ส่งเกรดมานะคะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้