Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 201 : การจ่ายค่าลงทะเบียนเทอม 2
50116012009
เมื่อ : 24/9/2550 15:38:51
IP : 10.114.1.31
มีผู้เข้าชม 1318 ครั้งแล้ว

จ่ายเงินลงทะเบียนเทอม2 2550เมื่อไหร่แล้วใบ นว3ออกเมื่ไหรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 25/9/2550 8:24:00
IP : 10.114.1.62

รับใบนว. 3 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ชำระเงินที่ธนาคารตั้งแต่วันที่ 12 16 พฤศจิกายน 2550

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้