Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2010 : การขอโอนผลการเรียนในรายวิชาที่เคยเรียนมาครับ
53111316065
เมื่อ : 28/9/2553 21:34:22
IP : 222.123.236.246
มีผู้เข้าชม 622 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่าเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนว่าสามารถขอโอนผลการเรียนได้หรือเปล่าครับแล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างในการขอโอนผลการเรียนเดิมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 29/9/2553 12:43:00
IP : 10.114.40.110

นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนในแต่ละรายวิชาได้ที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนนั้น ๆ และรายวิชาที่ต้องการขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีผลการเรียนที่ได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้