Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 203 : เกี่ยวกับรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
50123252003
เมื่อ : 25/9/2550 8:54:34
IP : 10.109.1.102
มีผู้เข้าชม 1034 ครั้งแล้ว

ผมทำการยกเลิกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปแล้ว ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ผมจึงไม่ได้เรียนวิชา การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย และวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ถ้าอ.ผู้สอนให้ E วิชาดังกล่าวแล้วจะมีผลอะไรหรือไม่ อย่างไรครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 25/9/2550 9:19:00
IP : 10.114.1.62

ต้องมาเขียนคำร้องขอยกเลิกรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ที่ได้ทำการยกเว้นได้แล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้